Rekordy z hadej ríše II.

23.07.2011 07:27

II. Dĺžka života 

 Vývojovo najstaršie hady

 Medzi najstaršie a zároveň najprimitívnejšie hady na planéte patria  slepáňovité (Leptotyphlopidae), slepákovité (Typhlopidae), zvíjavcovité (Cylindropheidae) a dá sa povedať,  že aj veľhady (Boidae) a pytóny (Pythonidae)

 Vývojovo najmladšie hady

 Naopak evolučne najmladšie sú vretenicovité hady (Viperidae), medzi ktoré patria aj štrkáče (Crotalinae).  Zmijovité hady  nájdeme takmer na všetkých svetadieloch okrem Austrálie, čo svedčí o tom, že sa vyvinuli  až po oddelení kontinentov.

 Najstarší had

 Najstarší známy had je pozemný druh známy ako Lapparentophisdefrennei, ktorý žil na území dnešnej  severnej Afriky pred takmer  150 miliónmi rokov. Ďalší rekord drží morský druh hada Simoliophis, ktorý  sa  objavil približne pred 100 miliónmi  rokov a obýval morské dno v okolí Európy a severnej Afriky. Potom  bol  vývojový rad prerušený a ďalšie nálezy pochádzajú až z o  mnoho neskoršej doby, približne pred  65 miliónmi rokov. 

 Dĺžka života

 U hadov sa rôzni podľa druhu. Napriek tomu sa dá povedať, že hady sú pomerne dlhoveké. Štrkáče sa v  zajatí dožívajú priemerne 10 -  15 rokov, Užovka červená (Elaphe guttata) prlibližne 20 rokov. Aj veľké  hady sa v zajatí, pri ideálnych podmienkach dožívajú až niekoľko desiatok  rokov. Rekord však drží  Veľhad kráľovský (Boa constrictor), ktorý sa v Pennsylvánskej ZOO Philadelphia dožil vyše 40 rokov.

  

 Užovka červená                                                       Veľhad kráľovský