Chov myší

Rozšírením chovu hadov stúpa aj spotreba krmiva, preto som sa rozhodla pre chov myší. Jeho hlavnou výhodou je, že mám dostatok živej potravy vhodnej veľkosti, keď ju práve potrebujem. Moju chovnú skupinku tvorí jeden samec a štyri samice. 

Chov myší je celkom jednoduchý. Treba si zaobstarať vhodnú chovnú nádobu a samotný chov potom spočíva už len v kŕmení myšiek a čistení myšieho príbytku. Myši sa rozmnožujú ľahko a často. Je ideálne, ak chovná skupina pokrýva spotrebu myší, no nie vždy sa to podarí odhadnúť. 

Pre začiatočníka je asi najťažšie zostaviť chovnú skupinku a rozlíšiť pohlavie myší. Toto bol môj hlavný problém, pretože myšky som kupovala v obchode ešte nie celkom dospelé a u nich sa pohlavie určuje ťažšie. Tak sa stalo, že moja prvá chovná skupina pozostávala z troch samcov =), čo bolo po mesiaci neúspešného rozšírenia chovu už celkom dobre viditeľné.

No a takto to vyzerá v praxi: