Hadie zmysly: zrak

09.04.2012 11:29

Oči hadov môžu mať tri typy zreničiek: kruhové, vertikálne alebo horizontálne.

Väčšina druhov hadov  kruhový tvar. Hady s malou kruhovou zrenicou bývajú noční lovci, zatiaľ čo druhy s veľkou kruhovou zrenicou sú väčšinou hady s dennou aktivitou a majú veľmi dobrý zrak.

  

Vertikálna zrenička je typická pre nočné druhy, ako sú napríklad vretenicovité alebo veľhadovitéTieto druhy sa prispôsobili slabým svetelným podmienkam. Keď je dostatok svetla, ich zrenice sa zúžia, aby ochránili sietnicu. 

  

Horizontálne zreničky nájdeme len u niekoľkých stromových druhov. Vďaka tvaru zreničky, veľkosti a umiestnenia oka majú tieto hady veľmi dobré priestorové videnie, ktoré je pre hady s očami umiestnenými po stranách hlavy nedostupné.

Binokulárne videnie umožňuje týmto stromovým hadom veľmi presný odhad vzdialenosti. To je dôležité pri prekonávaní prekážok medzi vetvami stromov a pri love, kedy had musí svoju korisť medzi lístím a vetvami veľmi presne zamerať.

 

Zakrpatené oči mnohých podzemných druhov hadov pripomínajú skôr bodky na hlave. Had nimi dokáže rozlíšiť nanajvýš svetlo a tmu. Také oči nájdeme u najprimitívnejších čeľadí hadov.