Hadie zmysly: termoreceptory

14.01.2012 08:40

Hady sú známe tým, že dokážu loviť aj v noci. Mnohé majú zrak ako mačka, prispôsobený na nočné videnie. Okrem toho majú na hlave zvláštne termoreceptory, ktoré sú citlivé na infračervené žiarenie a zachytia rozdiely v teplote okolia s presnosťou až 0,025° C.

Umiestnenie termoreceptorov

Týmto špecifickým orgánom sa však nemôže pochváliť každý had. Má ho len väčšina zmijovitých druhov, veľhady a pytóny. Niektoré druhy hadov majú termoreceptory viditeľné už z diaľky, tvoria rad malých otvorov v okolí tlamy. 

Hoci o sa jedná o rovnaký orgán s rovnakou funkciou u všetkých druhov, nájdu sa medzi nimi malé rozdiely v jeho umiestnení. Veľhady a pytóny majú jeden rad termoreceptorov medzi šupinami, ktoré lemujú ich tlamu. Termoreceptory štrkáčov zase tvoria párový orgán medzi očami a nozdrami.

Ako fungujú?

Vďaka termoreceptorom had cíti zmenu tepla, keď sa v jeho blízkosti objaví nejaký iný živočích. Termoreceptory odošlú signál do mozgu, že nastala zmena teploty, teda že bol zameraný objekt s teplotou, odlišnou od okolia. V mozgu sa tieto údaje vyhodnotia a spolu s ďalšími zmyslovými orgánmi zameria s takmer stopercentnou presnosťou polohu, vzdialenosť, teplotu, výšku a dĺžku koristi. Táto schopnosť robí z hadov vynikajúcich lovcov. Takto môžu v prírode ľahko vyhľadať potravu, ktorú tvoria teplokrvné živočíchy.