Hadie zmysly: sluch

16.01.2012 14:44

Je známe, že hady nepočujú, pretože nemajú uši, ktoré by zachytili zvuk z okolia. Dokážu však vnímať zvuky prostredníctvom vibrácií. Hady nemajú vokajšie ani stredné ucho, v ich lebke je uložené len vnútorné ucho, ktoré slúži ako orgán na udržanie rovnováhy. Hady sú teda celkom hluché. Vnímajú iba vibrácie zvukov, ktoré sa šíria zemou. Registrujú ich prostredníctvom dolnej čeľuste, po ktorej sa chvenie prenáša až do vnútorného ucha, odkiaľ sa signál posiela do mozgu. Preto hady často prikladajú spodnú čeľusť k zemi. Vibrácie im pomáhajú odhaliť blížiacu sa korisť i potenciálneho útočníka. Nedávny vedecký experiment potvrdil, že hady reagujú aj na vibrácie zachytené vzduchom, ktoré rozochvejú ich spodnú čeľusť. Vnútorné ucho hadov je také citlivé, že dokáže vnímať i jemné vibrácie čeľuste vyvolané zvukovými vlnami.