Problémy so zvliekaním hadov

06.01.2012 08:47

Niektoré druhy hadov potrebujú v teráriu vyššiu vlhkosť. Ak je príliš nízka, môže spôsobiť hadovi zdravotné problémy a tiež problémy so zvliekaním. Koža plazov je suchá a pre správne zvliekanie potrebuje dostatočnú vlhkosť, čo môže byť u niektorých druhov aj 80%. Taká vysoká vlhkosť sa v teráriu udržiava pomerne ťažko, a preto problémy so zvliekaním pokožky vlhkomilných druhov nie sú výnimočné.

  

Prečo sa hady zvliekajú

Vyzliekanie kože je proces riadený hormónmi. Starú pokožku tvoria odumreté bunky, pod ňou sa vytvorila nová koža, ktorá sa zväčšuje a prispôsobuje sa rastúcemu telu hada. A keďže stará koža nie je pružná, vzniká vnútorný tlak a napätie, ktoré vedie k zvliekaniu. Celý tento proces trvá 2 až 3 týždne. Počas neho sa medzi starou a novou pokožkou vytvára lymfatická tekutina, ktorá ich oddeľuje a spôsobuje zakalenie hada. Zvieraťu vtedy nápadne zbledne celé telo, čo je najviac viditeľné na očiach. V priebehu niekoľkých dní sa toto sfarbenie opäť normalizuje. Napätie pod starou pokožkou vyvoláva u hada svrbenie, ktoré donúti zviera trieť hlavu o predmety, až sa stará pokožka odlúpne a začne reflexívny proces zvliekania. Hady spravidla vyzliekajú svoju pokožku vcelku, trením o terén a predmety, za pomoci brušného lezenia.

V ideálnom prípade zvliekanie prebehne ako vyzlečenie celej neporušenej kože, ale niekedy aj ako odlupovanie veľkých kusov kože. V tom horšom prípade sa had pokúša o zvliekanie, miestami sa koža odlupuje a miestami pevne drží na tele, no a v najhoršom prípade sa had zakalí, odkalí a k zvliekaniu vôbec nedôjde. V oboch prípadoch – horšom aj najhoršom treba zvieraťu pomôcť. Pod starou pokožkou môže dôjsť k ochoreniam nového tkaniva, čo môže v konečnom dôsledku zapríčiniť aj hadovu smrť.

Ako pomôcť hadovi pri zvliekaní

Zvliekanie bude najefektívnejšie, ak s ním začneme čo najskôr. Základom je kúpeľ v teplej vode, asi 25 - 30 ° C.  Po dôkladnom namočení sa snažíme odstrániť pozostatky starej kože. Začíname vždy pri čeľustiach a opatrne sťahujeme kožu smerom k chvostu. Veľmi pravdepodobne bude had spolupracovať a snažiť sa kožu zvliecť. Ak sa bude koža trhať alebo nepôjde od novej kože oddeliť, treba zopakovať kúpeľ v teplej vode. Zvliekame opatrne, nie násilím, aby sme hada neporanili a zvláštnu pozornosť treba venovať očiam, aby na nich nezostala stará vrstva kože.

Moje skúsenosti

Užovky červené aj korálovka mexická sa zvliekajú a vždy zvliekali bez problémov. Mláďatá boaedonov (lamprophis capensis) majú občas so zvliekaním problémy z neznámych príčin, pretože všetky tri mláďatá majú rovnaké podmienky chovu, ale skoro v každom cykle sa nájde jedno, ktorému treba pomôcť - namočiť ho a dozvliekať. V tomto prípade nepomáha ani pravidelné zvlhčovanie terária v období zvliekania pomocou rozprašovača. Podobne je to aj s veľhadmi (epicrates cenchria cenchria), ktoré patria k vlhkomilným hadom a takisto majú problémy so zvliekaním. Tu sa mi osvedčilo denné rosenie priamo na telo hadov. Vtedy sa stará koža dostatočne zvlhčí a zvlek je celistvý.