Hadie zmysly: jacobsonov orgán

10.04.2012 08:11

Jacobsonov orgán - nazývaný aj vomeronasálny orgán - je dômyselné zariadenie, vďaka ktorému hady dokážu vnímať chuť a čuch, pomocou svojho dlhého dvojitého jazyka.

Tento dôležitý orgán tvorí oblasť zakončenia nervov v ústnej dutine, ktorá je veľmi citlivá na chemické látky prenášané vzduchom. Zo všetkých zmyslov má pre hady najväčší význam zrejme čuch. Had rozpoznáva korisťnepriateľa, ale aj opačné pohlavie hlavne čuchom, vďaka určitým chemickým látkam, ktoré uvoľňujú. Nos však hrá pri zachytávaní pachov len druhoradú úlohu.


Hady zchytávajú pachy hlavne pomocou Jacobsonovho orgánu, ktorý sa nachádza vo vnútri tlamy na vrchnom podnebí, približne v mieste označenom na obrázku. 

Pachové čiastočky had zachytáva dlhým, rozoklaným jazykomktorý ustavične kmitá z tlamky a späť. Špičky jazyka s pachovými čiastočkami zapadajú do dvojice jamiek Jacobsonovho orgánu, ktoré sú vystlané citlivými receptormi. Odtiaľ sa okamžite vyhodnotené informácie o pachu prenášajú do mozgu, ktorý vzápätí určí ďalšie správanie zvieraťa. Aj vďaka tomuto dômyselnému zariadeniu sú hady ako druh veľmi úspešnou skupinou, ktorá dokázala prežiť milióny rokov a vytvoriť tisíce druhov.

Jacobsonov orgán je prídavným čuchovým orgánom aj niektorých stavovcov, má ho dokonca i človek. Ide o malé teliesko v nose, ktoré umožňuje „ochutnávať“ pachy a cítiť predovšetkým feromóny aj ústami. Človek sa rodí s plne funkčným Jacobsonovým orgánom, ktorý však čoskoro zakrpatie a prestane fungovať.